گسکت ، اورینگ ، پکینگ

گسکت ، اورینگ ، پکینگ

گسکت ، اورینگ ، پکینگ

انواع قطعات زیر با جنس سیلیکون رابر در ابعاد و رنگ و سختی متفاوت (همراه با ساخت قالب مربوطه) در این شرکت تولید میگردد:

  • گسکت Gaskets
  • اورینگ O-rings
  • پکینگ Packings