قطعات سیلیکونی

محصولات -مهرزاد بسپار

قطعات مقاوم به حرارت و ولتاژ

محصولات -مهرزاد بسپار

گسکت ، اورینگ ، پکینگ

محصولات -مهرزاد بسپار

لاستیک آببند کانکتور