شركت مهرزاد بسپار بر مبنای خط مشی کیفیت خود و با اعتقادی راسخ به کارآفرینی ، بهبود مستمر، توسعه پایدار و جلب رضایت جامعه ، در سـال ۱۳۸۵ تاسیس و با پشتوانه پانزده سال دانش و تجربه مديريت خود و با بكارگيري پرسنل آموزش ديده و ماهر فعــاليت خود را در توليد قطعــات لاستيكي خودرو آغاز نمود.
اين شـركت كيفيت محصـولات خود را با سيسـتمي كه بر اساس خواسـته هاي نظام كيفيت ISO9001:2008 تدوين شـده است ، تضمين ميكند و با حفظ سه عامل اصلي كيفيت ، قيمت و تحويل بموقع مناسـب توانسـته رضـايت مشـتريان خود كه عمدتاً مجمـوعه سـازان خودرو ميباشـند را بدسـت آورد.
دراین راسـتا ...

بیشتر ...

دسته‌بندی محصولات